Veselý blog

Vítejte a nezpomeňte něco zapsat do návštěvní knihy. Doufám, že se budete dobře bavit !

Zajímavosti

Tak tohle jsem sem musela dát!!! Lordi bez masek =O...

lordi.jpg

Jen hodně málo lidí čte etikety na výrobcích tak pozorně jako Sara Bongiorni z Baton Rouge v americkém státě Louisiana. Po dobu jednoho roku se pokoušela zjistit, zda se obejde bez jakékoliv věci vyrobené v Číně. Žádné boty, hračky ani pastičky na myši, prostě nic.

   Podle Sary Bongiorni je ale takřka nemožné nalézt potraviny, které neobsahují žádnou ingredienci z Číny.

TĚCH ALE JE...

 

to co má * je nejčastější

aerofobie, chorobný strach z proudícího vzduchu, průvanu, také z létání.

agorafobie - strach z otevřených prostranství, ale i z cestování v dopravních prostředcích

AIDSfobie - nákaza AIDS

aichmofobie, aichmophobia - chorobný strach, úzkost z ostrých předmětů, nástrojů.**

achluofobie - strach ze tmy**

akrifobie druh neurózy; chorobný strach pisatele, že napsal něco nesprávně, nevhodně.

akrofobie - strach z výšek**

akustikofobie- hluk

alektorofobie -slepice

androfobie-chorobný strach ženy z mužů.

antropofobie-chorobný strach z lidí jako příznak duševní poruchy, např. neuróz, psychóz.

apifobie-chorobný strach ze včel

arachnofobie-chorobný strach z pavouků (podle Arachné).**

astrofobie, astrophobia - chorobný strach z bouřky, blesku a jiných pod. úkazů. Z řeckého astron hvězda a fobos strach.

aviafobie -létání

bacilofobie-chorobný strach z nákazy.

bakteriofobie-chorobný strach z nákazy.

batofobie- chorobný strach z hloubek.

brontofobie - hrom

cibofobie-chorobný strach z jídla.

demofobie-chorobný strach z lidí.

démonofobie- démoni

dendrofobie -stromy

dysmorfofobie - strach z vlastní ošklivosti

elektrofobie- elektrické spotřebiče
entomofobie - různí brouci

equinofobie- koně
eremofobie-chorobný strach být sám.

ergofobie-chorobný, nadměrný strach z jednání, konání, činění.

erytrofobie-chorobný strach při červenání se.

filemafobie -líbání

fobofobie - strach už dopředu, že se bude bát,**

gamofobie- chorobný strach ze sňatku.

gynofobie-chorobný strach muže před ženami.

hamarkofobie - omyly

heliofobie -slunce
hemofobie -krev
herpetofobie-chorobný strach z plazů

hierofobie - posvátné věci

hydrofobie-psychiatrie chorobný strach z vody, koupání a podobně.

chromofobie -barvy

ichtyofobie -ryby

iofobie - otrava jedem

karcinofobie, kancerofobie - chorobný strach před rakovinou.

klaustrofobie-chorobný strach z uzavřených prostor.**

kleptofobie - okradení, kradení

lalofobie, laliofobie - chorobný strach z hovoru; často provází koktavost.

logofobie-chorobný strach z vlastního mluveného projevu (často provází koktavost).

lyssofobie - vzteklina

maniofobie - strach, že se v nejbližší době zblázní

melofobie -hudba

musofobie- chorobný strach z myší

myzofobie-psychologie chorobný strach před špínou, nákazou nebo znečištěním.

negrofobie- chorobný strach před černochy.

nekrofobie -smrt
nosofobie-chorobný strach z nemocí a jejich následků.

nyktofobie-chorobný strach před tmou a nocí, který se vyskytuje zejména u neurotických dětí

ofidiofobie - hadi
olfaktofobie - hluk
ornitofobie - strach z ptáků jakéhokoliv druhu

oxyfobie - ostré nástroje**

pagofobie -sníh a mráz
panfobie, pantofobie - lékařství chorobný strach ze všeho.

parazitofobie-lékařství chorobný strach z parazitů.

patofobie-chorobný strach z nemoci, choroby.

pedikulofobie - zavšivení

pedofobie- děti

potamofobie - tekoucí voda

pseudofobie-lži

pyrofobie-chorobný strach z ohně.

radiofobie-chorobný strach z ozáření.

rektofobie-chorobný strach před onemocněním konečníku.

siderofobie - blesk

siderodromofobie, chorobný strach z vlaků, ze železnice.

sitofobie - jídlo

skotofobie - temnota
sociální fobie - pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními

tabofobie-chorobný strach před vysycháním míchy.

tafefobie-chorobný strach před možností být pohřben zaživa.

tanatofobie-chorobný strach ze smrti.

teofobie-chorobný strach z božího trestu a hněvu.

tokofobie- chorobný strach ženy z porodu.

trichofobie-chorobný strach z vlasů.

vermifobie-chorobný strach z červů a střevních parazitů.

vertigofobie-chorobný strach ze závrati.

xenofobie - cizí osoby

zoofobie-chorobný strach ze zvířat.

 
Ahoooj!Vítejte na mém blogu.